Curs 2012/13

“El cove de les paraules” és una activitat d’animació lectora, adreçada a alumnes de 4t de primària, que busca transmetre el valor de la lectura i l’escriptura, tot introduint la utilització de les TIC i el treball conjunt entre escoles.

Visita al Museu de l’Aigua i sortida d’observació del medi

Objectius generals de l’activitat:

 • Despertar, potenciar i estimular l’hàbit i el gust per la lectura
 • Promoure  la investigació i l’escriptura, treballant conjuntament entre les biblioteques i la comunitat educativa
 • Fomentar l’ús de les TIC
 • Conèixer i observar l’entorn
 • Incrementar l’ús de les biblioteques
 • Afavorir la relació de plaer en la lectura
 • Estimular l’esperit crític
 • Descobrir i acostar el món literari infantil als escolars
 • Desenvolupar la capacitat lectora i d’observació
 • Potenciar la capacitat inventiva i imaginativa

Canvis respecte als cursos anteriors

 • Passem del medi social al medi natural
 • Passem de treballar al bloc a crear una wiki
 • Passem del conte a les llegendes
 • L’escriptura conjunta no serà amb tots els centres, sinó a partir de quatre grups de centres (3 – 3 – 3 – 4)

Activitats del projecte

 1. Sortida. Visita a l’exposició “L’aigua al segle XXI”
 2. Lectura del llibre “Oulembe, el saurí
 3. Sortida. Visita guiada per observar l’entorn natural del municipi
 4. Escriptura. Redacció d’un text científic a partir de la fitxa d’observació que s’omple a la sortida. El resultat es penja a la wiki per compartir la informació
 5. Creació d’un element fantàstic, a partir d’un element natural real, amb l’ajuda de l’Anna Manso
 6. Escriptura. Redacció d’una llegenda de forma conjunta, amb l’ajuda de l’Anna Manso
 7. Trobada. Possiblement es farà a l’aire lliure i es representaran les llegendes, amb la col·laboració dels alumnes d’Animació sociocultural de l’Institut Vallvera

Suports

 • Tots els recursos educatius i altres materials de suport es penjaran a la wiki
 • Taller de formació per aprendre a utilitzar la wiki (veure calendari)
 • L’Anna Manso dinamitzarà la lectura del llibre “Oulembe, el saurí”, a travès de la wiki. Es disposarà d’un llibre per cada alumne/a
 • Material pedagògic de l’exposició “L’aigua al segle XXI”
 • Presentacions en PowerPoint, d’elements de fauna i flora de Salt
 • Fitxa per a l’observació de l’entorn
 • Visita guiada a Les Deveses de Salt
 • Suport de l’Anna Manso, per a la creació d’elements fantàstics i per a  la redacció de les llegendes que s’escriuran a la wiki
 • Coordinació de l’escriptura conjunta

Dinàmica de l’activitat:

 • 1r trimestre:
  • Octubre.- La biblioteca crea una wiki com a eina de treball, on hi haurà una pàgina per cada centre
  • 13 de novembre, a les 17:30. Sessió de formació de Wiki, per al professorat.
  • Del 22 de novembre al 15 de desembre. Visita a la biblioteca i a l’exposició “L’aigua al S.XXI”. Dinamització a càrrec d’Helena Rodríguez. (veure calendari)
  • Lectura del llibre: “Oulembe, el saurí”. La biblioteca entregarà un lot de llibres a cada escola
 • 2n trimestre:
  • Sortida d’observació del medi, acompanyats de la dinamitzadora
  • S’omple la fitxa d’observació: flora, fauna i intervenció de l’home
  • Tria d’un element real que hauran d’investigar i convertir-lo en fantàstic
  • Fotografiar l’element triat, descriure’l i explicar perquè l’han escollit
  • Cada escola crea la seva pàgina a la wiki, amb el resultats del seu treball
 • 3r trimestre:
  • Escriptura d’una llegenda, guiats per l’Anna Manso
  • Trobada conjunta al Pla dels socs/Parc Monar
   • Interpretació de les llegendes a través d’un grup d’alumnes d’Animació sociocultural de l’IES Vallvera